Αμορτισεράκια ώθησης – μπαγκάζ – ανοξείδωτα για πολλές εφαρμογές.

Περιέχει αέριο (άζωτο) αλλά και λάδι.
Το αέριο χρησιμεύει στην ανύψωση καθώς γίνεται η συμπίεση-αποσυμπίεση και το λάδι για την λίπανση ώστε η καλή του λειτουργία να είναι μακράς διαρκείας.

Τα αμορτισέρ ανύψωσης χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία αυτοκινήτων για να επιτυγχάνεται η ανύψωση της μπροστινής πόρτας (μηχανή) ή της πίσω πόρτας των αποσκευών (μπαγκαζ).

Τα αμορτισέρ που είναι ανοξείδωτα έχουν πάρα πολλές εφαρμογές λόγω του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένα.

10 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 10 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
106 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 106 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
12 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 12 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
120 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 120 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
15 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 15 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
16 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 16 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
18.5 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 18.5 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
19 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 19 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
20 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 20 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
21 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 21 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
23 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 23 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
23.5 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 23.5 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
25 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 25 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
26 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 26 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
29 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 29 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
31 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 31 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
31.7 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 31.7 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
12 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 32.5 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
33 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 33 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
12 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 36 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
40 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 40 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
41 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 41 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
43 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 43 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
43 cm

Αμορτισεράκια ανύψωσης, 45 cm

Τιμή τεμαχίου

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: